Bada institutet

Bada Institutet driver Bada Hälsocenter och har även tagit fram Bada Metoden®

Bada Institutet bedriver verksamhet med och utbildar inom:

• Bada Metoden®
• Bioresonansterapi (Bioresonansterapeut)
• ATM Express, Analys och Bioresonansinstrument (Certifiering för användare)
• HCNI
• Vibroakustisk Revitaliseringsstol
• Korona Plasmainstrument

Kommentera