Bada Metoden

Bada Metoden är ett världsunikt friskvårdsprogram byggt på den senaste vetenskapliga spjutspetsteknologin inom bioresonansterapi.

Bada Metoden innebär:

• Ökad precision i analys för bättre rådgivning till individen och underlag för åtgärder inom förebyggande hälsovård, friskvård och rehabilitering.
• Potentiella sjukdomar och sjukdomssymtom kan upptäckas redan innan de uppstår.
• Sjukdomsliknande tillstånd hävs snabbare och utan biverkningar.
• Bidrar till att människor slipper att överhuvudtaget bli sjuka.

Bada Metoden som är skapad av Dan Persson vid Bada Institutet på Bada Hälsocenter i Värmland är ett nytt revolutionerande program inom friskvård och förebyggande hälsovård

Dan Persson är certifierad terapeut i Electropuncture and Diagnostic Informotherapy vid Medical Institute of Ukrainian Association of Folk Medicin i Kiev, Ukraina. Dan Persson är också diplomerad HSE ”Human Software Engineer” (Stressolog och Humaningenjör).

I Bada Metoden ingår, förutom teoridelen, utbildning i ATM Express diagnostisk analys och bioresonansterapi och HCNI samt utbildning i handhavandet av Vibroakustisk Revitaliseringsstol.
Efter genomgången utbildning i Bada Metoden är man utbildad och diplomerad Bioresonansterapeut och man har rätt att marknadsföra sin klinik som certifierad att utföra Bada Metoden.

Man blir dessutom certifierad och godkänd att arbeta med ATM Express.

Efter genomgången utbildning i Bada Metoden blir man också medlem i det nätverk av terapeuter som har tillgång till support från Bada Institutet samt från andra terapeuter i nätverket.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/e/d/ed24add0-1e59-45d1-a7b0-9e188a701395/badacenter.com/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Kommentera