Hur vi arbetar

Den nya tidens medicin

Vi utgår ifrån kroppens energisystem i allt vi gör på Bada Hälsocenter. Varje persons energisystem är unikt för just den personen. Det är ungefär som ett fingeravtryck med vilket man kan skilja en person från en annan. Dessutom förändras vår hälsostatus hela tiden. Vi andas, äter, utsätter oss för olika miljöer. Allt detta påverkar oss.

Med bioresonansen får man en ögonblicksbild utifrån vilken man kan få information om en persons hälsostatus, vad som bör åtgärdas och i vilken ordning. Vår huvudsakliga utrustning för att göra detta kallas ATM Express. Med avkänningsytor läser utrustningen av kroppens meridiansystem och visar resultatet på datorskärmen.

På bara ett par minuter kan vi se om din kropp är över- eller underaktiv på vissa områden, eller om den är i balans och klarar livets alla skiften utan extra insatser.

Världsledande teknik

Bada Hälsocenter är ledande i Sverige inom Bioresonans. Vår analys- och behandlingsutrustning är den främsta som finns att tillgå i världen inom bioresonansvetenskapen.

Vårt mål är att alltid kunna erbjuda den mest sofistikerade bioresonansutrustning som framtagits inom kvantfysiken. Vi möter framtidens hälsoproblem med framtidens medicin: Bioresonansterapi.

Nästan alla kan ha nytta av bioresonans

De som har fått en pacemaker inopererad och gravida kan INTE bli behandlade med bioresonans. Om du har pacemaker måste du först prata med din läkare om denna anser att det går bra att behandlas med bioresonans. För gravida gäller att bioresonansutrustningen inte kan skilja mellan moder och foster.

Människan som bioelektrisk varelse

Grundprincipen är att den mänskliga organismen reagerar på ultrafina elektromagnetiska signaler inom bestämda frekvensområden.

Bioenergifältet som omger alla celler i hela människan, är ett enda stort informationssystem. Om informationssystemet fungerar normalt så är vi friska och har en god hälsa, vi känner oss lugna och är harmoniska både mentalt, känslomässigt och fysiskt. Alla människor har någon form av störningar i informationsflödet. Terapeuter i Electropuncture Diagnostic and Informotherapy och HSE är utbildade att mäta samt korrigera eventuella frekvensstörningar.

Bada Hälsocenter är ledande inom Bioresonansterapi och förfogar över den mest avancerade samlingen av utrustning för analys och behandling, inom bioresonansområdet, som finns i Skandinavien och Europa.

Inom Bada Hälsocenter arbetar vi med den nya tidens medicin Bioresonansterapi och Digitalmedicin. Den utrustning vi använder är utvecklad ur de allra senaste rönen inom vetenskapen.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/e/d/ed24add0-1e59-45d1-a7b0-9e188a701395/badacenter.com/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Kommentera